هجو وطنز در ادبیات فارسی


ایرج میرزا شاعری دیر اشنا

l هرگز جا نزنید


    


هرگز جا نزنید

در 30 سالگی کارش را از دست داد.

در 32 سالگی در یک دادگاه حقوق شکست خورد.

در 34 سالگی مجددا ور شکست شد

در 35 سالگی که رسید,عشق دوران کودکی اش را از دست داد

در36 سالگی دچار اختلال اعصاب شد

در 38 سالگی در انتخابات شکست خورد

در 48,46,44 سالگی باز در انتخابات کنگره شکست خورد

به55 سالگی که رسید هنوز نتوانست سناتور ایالت شود

در 58 سالگی مجددا سناتور نشد

در 60 سالگی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد

...


نام او آبراهام لینکلن بود

........

جا نزد

هرگز جا نزنید

بازندگان آنهایی هستند که جا زدند

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٧:٠٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢