هجو وطنز در ادبیات فارسی


ایرج میرزا شاعری دیر اشنا

کیش سرسزمینی که در ان اب در پیش و پس است

سرزمینی که در ان /

اب در پیش وپس است /

جاده عشق و وفا انتهایش همه اب است دریاست/

ودر ان عاطفه برگ درختان به تمامی مرده است/

و طلوعش زیبا و غروبش غمگین ثانیه ثانیه ها /

پشت هم میاید وصمیمیت ولبخند وصفا/

به فنا و نیستی /

به فضای تاریک پیوستند /

ونگاه همه مردم ان همه از حرص و طمع ولع سیم و خرید کالا لبریز است /

به چه کس باید گفت به چه کس باید گفت /

از صمیمیت یک لاله سرخ/

از عطوفت /

از صفای بلبل /

سوختن پروانه گرد یک شعله شمع /

خاکشم ناخرد است/

اسمانش ابی/

گاه گاه باران است /

اب با ان همه پاکی و زلالی به مثل دوزخ جاویدان است /

که همه میسوزند /

خشک وتر /

هرکسی کار خودش بار خودش و هبچ است و دیگر هیچ /

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩