هجو وطنز در ادبیات فارسی


ایرج میرزا شاعری دیر اشنا

شعرهای دوره ناخوشی


دروغ

دلم ازغصه پر بود
نگاهی به چشمان دریایی اش کردم .نگاهم کرد ......
هم آن روز تصمیم گرفتیم به همه دروغ بگوییم !
من دروغ میگویم تا عشقم راداشته باشم !
بی شک عاشقتر ین مردمان دروغگویان بزرگی هستند

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٤:٠۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩