هجو وطنز در ادبیات فارسی


ایرج میرزا شاعری دیر اشنا

» مقاله ای مبسوط در مورد طنز :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» باز باران :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» زیارت (فاضل نظری) :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٢
» روغن موش (طنز) :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» روز پدر و مرد مبارک :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» احمد شاملو :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فاطمیه :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» پیام تبریک و سخنی با دوستان :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» رویش در نگرش ( پروین اعتصامی) :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» تساوی زن ومرد از دیدگاه اختر چرخ ادب پروین :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» نزاز قبانی شاعر جنگ :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» یا علی امروز تنها مانده ایم :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» دستها با هم حرف میزنند :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» شعری از دفتر شعرهای بی نشان :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» روغن موش (طنز) :: جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱
» شعری از سید علی صالحی :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» هما همایون(میر افشار) :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» فریدون مشیری :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» مهدی اخوان ثالث :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» شعری از فروغ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» هجرت :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» شعری از خانم بهاره نوروزی :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» شعری از قیصر ادب پارسی :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» شعری از سید علی صالحی :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» شعر زمانه ما :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» شعری ازاستاد سید محمد رضا هاشمی زاده :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» بمناسبت بزرگداشت خیام :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شعری از معینی کرمانشاهی :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شعری از ایرج عزیز :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شعری از دوستی عزیز :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» از سعدی بزرگوار :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شعری از فری ناز ارین فر :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» انچه که باید از مرحوم محمد مختاری بدانیم :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» شعری از خانم دکتر عرفان نظر اهاری :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» پیام نوروزی :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» وصیت نامه شهید بابایی :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» سپیده ی من :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» بی شهیدانند بی سوز و گداز بر سر سجاده های بی نماز :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» مقاله ای مبسوط در مورد طنز :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
» شعری نو از پسری با پدری شاعر :: جمعه ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» از دفتر بی نشان :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» شعری از مجید پارسا :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» از علی حجازی :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» شعری از فریدون مشیری :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» شعری از فاضل نظری :: جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
» از دفتر شعرهای بی نشان :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» شعری از یاور مهدی پور :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» عبید زاکانی :: جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
» بمناسبت 8 دیماه تولد فروغ :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» شعری از گروس عبدالملکیان :: پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠
» شب یلدا و عادات مرسوم :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» نامه استاد مطهری به شریعتی :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» وصیت نامه بزرگ مردی از نسل ... :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» حماسه عاشورا :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
» برای حسین(ع) همیشه جاوید :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» باید یزیدیان را شناخت :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» شعرهجرت :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» شانه های تو :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» باز هم دفتر شعرهای بی نشان :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» از دفتر شعرهای بی نشان :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» جمله ای کوتاه :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» شعری زیبا از حافظ ایمانی :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» دعا :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
» حمید مصدق :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» شعری از خلیل جوادی :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» شعری از قیصر ادب فارسی :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» شعری از علی حجازی :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» بابا طاهر :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» غزلی از فاضل نظری :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» شعری از اختر چرخ ادب :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» برخورد با محاربین اسلام :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» بمناسبت روز جهانی کودک :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» گلسرخی که بود و چه گفت :: جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
» شعری از گلسرخی :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» ای عشق :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» شعری زیبا از ایرج :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» نقد و بررسی احوال ایرج 5 :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» نقد و بررسی احوال ایرج 4 :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» نقد و بررسی احوال ایرج 3 :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» نقد و بررسی احوال ایرج 2 :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» نقد و بررسی احوال ایرج 1 :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» از ایرج در مرثیه امام حسین :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» شعر سنگ قبر ایرج میرزا :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» شعری طنز از ایرج :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» شعری طنز از ایرج میرزا :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» سخنی دیگر :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» شعری زیبا از ایرج میرزا :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» دستها با هم حرف میزنند :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» گل قالی :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» خواب :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» بمناسبت شهادت مولایمان :: دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠
» شعری از شعرهای بی نشان :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» باز باران :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» از شعرهای بی نشان :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» جملات زیبا :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» مرگ نازلی :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» پری :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» تجزیه :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» خوش خیال کاغذی :: یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠
» طویله :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» شهرام پور رستم :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» سخنی از دکتر علی شریعتی :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» برگی می افتد :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» سخن پر محتوا :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» از یرگی می افتد :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» یاور مهدی پور :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» درک دقیق :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» تپیدن دل :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» مجموعه توپ هم شاعر است :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
» امروز روز تولدم بود :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» عشق همه دختران :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» تقدیم به روح نوید عزیز :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» شعری از فاضل نظری :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» باز هم از یاور مهدی پور :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» تنهایی :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» شعری از محمد حسین نجفی :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» میلاد عرفان پور :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» یاور مهدی پور :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» شعری از مریم معصومی :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
» باز هم از صدیقه حسینی :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» سیده صدیقه حسینی :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» عرفان نظر اهاری :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» رباعی درباره شهرام جزایری :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» روغن موش (طنز) :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» طنز معاصر در ایران 3 :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» طنز معاصر در ایران 2 :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» طنز معاصر در ایران 1 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شیوه های طنز :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ماهیت طنز :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تعریف طنز :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تفاوت بین هجو و طنز :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از با با طاهر :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری ازشهرام شکیبا :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» باز هم شعری از خانم صدیقه حسینی :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از خانم صدیقه حسینی :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شاعری دیگر از دیار جنگ :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» باز هم شاعری از دیار جنگ :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شاعری از دیار جنگ :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مسابقه شماره 4 :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از مژگان عباسپور :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هنرمند کیست :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از گروس عبدالملکیان :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از علی عبدالهی :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از خانم لیلا صادقی :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حکمت متعالیه :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از سهیلا میرزایی :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعر یاس :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» غزلی از پژمان بختیاری :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» بازم از محمد علی بهمنی :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شعری از محمد علی بهمنی :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» باز شعری از فاضل نظری :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زیارت (فاضل نظری) :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» طبیعت بیجان :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» مسابقه سوم :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» بربام ایستاده ام :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» دستمال سرخ دلم :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» شعری از دکتر محمد روحانی :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» شعر نیمه کاره :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» یک حماسه :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» شعری از اختر چرخ ادب :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» تاسه :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» ساده دل :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» شبی بارانی :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
» بازم مسابقه ای دیگر :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» ژاله عالمتاج قائم مقامی :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» توجه منشور کوروش :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» شعری زیبا از اختر چرخ ادب :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» مسابقه (شعر نشانی از سهراب) :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» سیزده نوروز اصلا نحس نیست :: شنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٠
» زندگینامه محمد رضا عبدالملکیان :: جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠
» بابا طاهر همدانی :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» سخنان کوروش کبیر :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» زندگی مادی گذشته ام :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» توجه توجه توجه :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» شعری از کارو :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» شعری از دکتر محمد روحانی :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» شعری از شاعر غربت :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» حشاشین :: پنجشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٠
» درباره خاندان طبا طبایی :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» قیام مازیار (دلیر مرد طبرستان) :: سه‌شنبه ٢ فروردین ۱۳٩٠
» پیام تبریک سال نو سال 1390 :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» دوباره در مورد بابک خرمدین :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
» قیام های ایرانیان برعلیه اعراب :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» انتقام مختار :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» شعرهای دوره ناخوشی :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
» درد دلی با ادب دوستانم :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» سخن کوتاهی دیگر :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» سخنی کوتاه :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» مردی انگلیسی که عاشق ایران بود :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» رابعه اولین شاهد عشق :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩
» نامه به الاغ توسط کارو :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» خیانتکار در لباس و سیمایی مذهبی :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» شعری از شعرهای ناتمام :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» فضیل عیاض راهزنی که عابد شد :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» شعر نقش زن بر سر در کاروانسرا :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» در دلی خودمانی :: جمعه ٦ اسفند ۱۳۸٩
» شعر نیمه کاره :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
» استاد محمد جاوید :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» کیش :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
» شعری از سعدی :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» سخنی در باره نهج البلاغه :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» رهی معیری :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» واحد اجباری :: جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» شعری از استاد محمد جاوید :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩
» شعری از خلیل جوادی :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» شعری از سرکار دکتر عرفان نظر اهاری :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» قواعد عروض و قافیه قسمت پنجم :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» قواعد عروض و قافیه قسمت چهارم :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» قواعدعروض و قافیه قسمت سوم :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» قواعدعروض و قافیه قسمت دوم :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» یادگیری علم عروض و قافیه :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» حکیم عمر خیام :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» با با طاهر همدانی :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» اشعار با با طا هر همدانی :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» نا مه های پروین اعتصامی :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» خلق وخوی و ذوق (پروین اعتصامی) :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» دزد و قاضی از پروین اعتصامی :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» زندگینامه اختر چرخ ادب پروین :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» از استاد شهری :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» استاد مرحوم جعفر شهری دایره المعارف تهران قدیم :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» به مناسبت رحلت حضرت رسول (ص) :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» شعری دیگر از قیصر ادب پارسی :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» قیصر شاعران پارسی گو :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» شعر طنز از دکتر محمد روحانی :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» فرمان علی (ع) به مالک اشتر :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» یا علی امروز تنها مانده ایم :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
» دلم نیامد از تنهایی اغاسی مرحوم نگویم :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
» دکتر حمیدی شیرازی و شعر معروف قو :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» زندگینامه مرحوم اغاسی و شعری به مناسبت اربعین حسینی :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩
» شعر زیبای شیعه مرحوم اغاسی :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» در جواب کوچه فریدون مشیری :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» شعر فروغ برای شوهرش پرویز شاهپور :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» هجرت :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» غزل مثنوی نادرویش :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» ارایه های ادبی 4 :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» ارایه های ادبی 3 :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» پاسخ به فروغ :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» نامه فروغ فرخزاد به پرویز شاهپور بعد از طلاق :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» منتخبی از اشعار فروغ(زن بی پروای شعر نو) :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
» کسی که مثل هیچ کس نیست( از فروغ فرخزاد) :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
» کابالاو رابطه ان با شیطان پرستان :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» شیوه تبلیغ شیطان پرستی در ایران اسلامی :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» شعری از سهراب :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» صهیو نیسم و شیطانیسم :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» کیش سرسزمینی که در ان اب در پیش و پس است :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» رویا صدر طنز پردازی وارسته :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» سی30 مرغ عطار در پیشگاه سیمرغ افسانه ها :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» شعر نقش زن بر سر در کاروانسرا :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» هما همایون (میر افشار) ترانه سرایی بی بدیل :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» داستان شیخ صنعان یا(شیخ سمعان) :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» سوگند( شعری ار فریدون توللی) :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» مروری بر زندگی و اشعار فریدون توللی :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» رسول پرویزی طنز پرداز دربار :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» در باره شوهر فروغ پرویز شاپور :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» عارف قزوینی شاعر مشروطه خواه :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» مختار نامه :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» شعر نیمه کاره :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» فروغ زن بی پروای شعر نو :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» چند نمونه طنز تلخ روز (طنز تلخ کوچه و بازار) :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» درباره شعر طنز :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» قهوه تلخ نه طنز است نه ....هیچ است و هیچ :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» 6- عبید زاکانی :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
» 5- صادق چوبک (طنز پرداز بی الایش) :: پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦
» 3- ادیب الممالک فراهانی :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
» بیاد استاد نوری که مرا با او اشنا کرد :: شنبه ٤ فروردین ۱۳۸٦
» هجو و فرق اساسی ان با طنز :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
» تاریخچه طنز (از ابتدا) :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٤
» طنز معاصر در ایران :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۸٤
» 1- دکتر سیدحسن حسینی (۱۳۳۳ - ۱۳۸۳) شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر ایرانی. :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤
» سخنی با دوستان اهل ادب :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳
» درمورد بیهقی (تاریخ نویس به واقع نه خیال پرداز) :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۳
» شب یلدا :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۳
» سخن ناتمام در مورد ایرج میرزا :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٢
» طنز از نوع 30 یا 30 :: سه‌شنبه ٧ بهمن ۱۳۸٢
» l هرگز جا نزنید :: سه‌شنبه ٢ دی ۱۳۸٢
» ایرج شاعری دیر اشنا :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٢
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳۸٢